Program AI Schools

Inspirujemy edukację

AI Schools Cover - Synerise

 

Program nauczania AI dla polskich szkół i przedszkoli 

 
Synerise jest twórcą AI Schools & Academy, innowacyjnego programu kształcenia z zakresu sztucznej inteligencji, przygotowanego wspólnie z partnerami i klientami. W ramach programu sfinansujemy nauczanie w postaci zajęć dodatkowych w liczbie minimum 10 godzin miesięcznie w 1500 instytucjach. Zajęcia te pozwolą uczniom rozwijać swoje umiejętności, poszerzać zakres zainteresowania nowoczesnymi technologiami, a także aktywizować kadrę nauczycielską do rozwoju swoich kompetencji.

Sztuczna Inteligencja (AI, z ang. Artificial Intelligence) jest przełomową dziedziną nauki, która w najbliższej przyszłości stworzy tysiące nowych miejsc pracy. Stopień biegłości w jej stosowaniu będzie wyznacznikiem pozycji ekonomicznej państw na arenie międzynarodowej. 

Kraje, które już dziś zainwestują w edukację dzieci i młodzieży w zakresie AI, wkrótce znajdą się w czołówce najlepiej rozwiniętych państw. Sztuczna Inteligencja to szansa i jeśli dobrze ją wykorzystamy, stwarzając jej odpowiednie warunki do rozwoju, zyskamy wszyscy jako obywatele. Dlatego też uruchomiliśmy program AI Schools & Academy.

Instytucje, które wyrażą chęć uczestnictwa w programie otrzymają dostęp do szerokiej bazy wiedzy, chmury obliczeniowej, kursów online oraz dotację celową na uruchomienie dodatkowych klas. Synerise chce, aby zajęcia prowadzone były przez nauczycieli z instytucji, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie. Zostaną oni przeszkoleni w kursach online oraz wynagradzani finansowo w cyklu miesięcznym za prowadzone zajęcia.

Program będzie realizowany w formacie Open Data, który pozwoli na transparentną ewaluację finansowania oraz efektów kształcenia. Wybitni uczniowie i nauczyciele zostaną nagrodzeni dodatkowymi stypendiami.

Oficjalna inauguracja programu odbyła się 14 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Hańczowej, Zespole Szkół Rolniczych w Hańczowej, Miejskim Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach oraz I Liceum im. Marcina Kromera w Gorlicach.

Synerise od początku swojego istnienia stawia na edukację rynku oraz inicjatywy społeczne. Nasz unikalny program nauczania jest wyrazem społecznej odpowiedzialności biznesu, dbałości o jakość naszej gospodarki, a także tak ważnego dla nas rynku pracy. Chcemy aktywizować zarówno nauczycieli takich dyscyplin jak matematyka, fizyka czy informatyka jak i najmłodszych uczniów. Wierzymy, że wśród polskiej kadry nauczycielskiej jest mnóstwo wybitnych osobistości, kochających swoją pracę, posiadających ogromną misję i chęć rozwoju w nowych dyscyplinach.

Jarosław Królewski, CEO Synerise

Nowe technologie, w tym AI odciskają swoje piętno na wszystkich sferach życia i transformują instytucje, przedsiębiorstwa, branże oraz całe gospodarki. Musimy zadbać o to, by pokolenia przyszłych pracowników, przedsiębiorców i liderów były należycie przygotowane do tego, żeby w pełni i mądrze czerpać z ich potencjału. Dlatego edukacja ma dzisiaj kluczowe znaczenie dla sukcesu polskiej gospodarki i dobrobytu społecznego.

Mark Loughran, Microsoft General Manager in Poland


Partnerami głównymi programu są: Microsoft, EY, PZU i Żabka Polska. Inicjatywę wsparły dodatkowo Carrefour, CCC, eobuwie.pl, GroupOne, Integrated Solutions, Media Expert, Orange, Oriflame i OneUnity.

Więcej informacji o programie i jego realizacji można znaleźć na naszej stronie internetowej. Również tutaj będą pojawiać się aktualności dotyczące programu i dalsze szczegóły uczestnictwa.

 

1K+ amazing features

We took a step further and created a set of amazing tools for a variety of purposes that makes it the ideal point to start building and growing your dream.

1 month onboarding support free

Use our dedicated support email to send your issues or suggestions. We are here to help anytime: support@synerise.com