Regulamin

AI Schools

Informacje ogólne

 

Synerise wraz z partnerami uruchomi 1500 klas na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich w 2019 roku. Nabór partnerów komercyjnych do I edycji programu będzie trwał do 31.12.2018 r. Zgłoszenia należy kierować na adres jerzy.bielecki@synerise.com.

Operatorem programu jest Synerise S.A. z siedzibą przy ul. Podole 30-394 Kraków, małopolskie, NIP 6793093292, REGON 122880133, KRS 0000468034.

Program adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich.

Szczegółowy plan programów edukacyjnych zostanie opublikowany do dnia 31.12.2018 r. na stronie https.synerise.com.

NAGRODY - 3 uczestników z każdej kategorii programu z najwyższym wynikiem testu wiedzy (czas wypełnienia + liczba punktów) oraz ich koordynatorzy otrzymają jednorazowe stypendia w wysokości 2000 PLN oraz możliwość odwiedzenia siedzib Microsoft Polska, Synerise S.A. oraz EY w ramach wizyt referencyjnych.


Harmonogram projektu

 

 • Szkolenie online z zakresu AI i programu dla nauczycieli odbędzie się w dniach 1-14.02.2019 r.

 • Start programu w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich odbędzie się 14.02.2019 r.

 • Organizatorzy programu zastrzegają sobie prawo do modyfikacji dat realizacji programu z minimalnie tygodniowym obowiązkiem informacyjnym.


Zasady uczestnictwa w programie na poziomie przedszkoli i szkół

 

 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego w dniach 14.12.2018 r. - 30.01.2019 r., w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez koordynatorów programu po stronie szkół oraz uczniów.

 2. Wyznaczenie koordynatora prowadzącego zajęcia po stronie szkół i przedszkoli spośród nauczycieli posiadających wykształcenie kierunkowe z przedmiotów ścisłych, takich jak fizyka, matematyka, informatyka i inne techniczne.

 3. Limit klas na jedną instytucję wynosi 7.

 4. Certyfikacja i dyplom ukończenia programu przez uczniów obłożony jest wymogiem uczestnictwa w 75% prowadzonych zajęć oraz zdaniem testu online (w przedszkolach - testów praktycznych) z wynikiem powyżej 75%.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewaluacji prowadzonego programu w postaci niezapowiedzianych wizytacji.

 6. Beneficjenci programu otrzymają dostęp do następujących narzędzi:


Poziomy nauczania

 

 • Szkrab - przedszkola,

 • Żak - klasy 1 i 2 szkół podstawowych,

 • Maluch - klasy 3 i 4 szkół podstawowych,

 • Beniamin - klasy 5 i 6 szkół podstawowych,

 • Kadet - klasy 7 i 8 szkół podstawowych,

 • Junior - klasy III gimnazjów, I liceów i techników, I, II, III szkół branżowych,

 • Master - klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.


Finansowanie

 

Środki na organizację i nagrody pochodzą z wsparcia partnerów inicjatywy oraz inwestycji własnych Synerise S.A. Niezależnie od partycypacji partnerów, Synerise zamierza sfinansować cały program. Uczestnictwo partnerów w programie nie będzie miało wpływu na jego uruchomienie.

Klasy AI w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich będą finansowane w postaci dotacji bezpośrednich celowych.

Program będzie prowadzony w formie OpenData - pełen zapis księgowy dostępny online odświeżany 1 raz na dobę, z wyodrębnionym rachunkiem prowadzonym przez Synerise S.A. oraz katalogiem instytucji i partnerów, którzy przystąpili do programu.

Program pilotażowy obejmuje 10 miesięcy (10 x 10 x 45 minut), lekcje będą prowadzone przez nauczycieli szkół biorących udział w projekcie. Synerise S.A. oraz partnerzy programu finansują godziny zajęć w przeliczniku: 130% * (średnia wartość wynagrodzenie na godzinę netto) * ilość godzin zajęć prowadzonych przez nauczyciela w ramach programu.


Zasady pozostania partnerem komercyjnym

 

 • Zgoda Synerise S.A., EY, Microsoft Polska na udział partnera w programie, wyrażona poprzez akceptację mailową, po wcześniejszym podpisaniu listu intencyjnego.
 • Zgoda na wykorzystanie logotypu i nazwy partnera w komunikacji marketingowej.
 • Dotacja minimum 2 klas w przeciągu 10 miesięcy.

Informacje dodatkowe

 

Informacje prasowe:

2018-11-16 Ogłoszenie programu

2018-12-14 Oficjalna inauguracja


Partnerzy programu

 

Partnerami głównymi programu są: Microsoft, EY, PZU i Żabka Polska. Inicjatywę wsparły dodatkowo Carrefour, CCC, eobuwie.pl, GroupOne, Integrated Solutions, Media Expert, Orange, Oriflame, OneUnity.


Obsługa programu

 

Kontakt dla mediów: jacek.dabrowski@synerise.com
Administracja: karolina.borkowska@synerise.com
Kierownik programu: jerzy.bielecki@synerise.com
Marketing: hubert.tworkowski@synerise.com

1K+ amazing features

We took a step further and created a set of amazing tools for a variety of purposes that makes it the ideal point to start building and growing your dream.

1 month onboarding support free

Use our dedicated support email to send your issues or suggestions. We are here to help anytime: support@synerise.com