Create Account No credit card required
Synerise
Menu

Najważniejsze informacje dot. przeprowadzenie zamówień
w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Synerise Sp. z.o.o. realizuje Projekty Internacjonalizacji
Przedsiębiorstwa Synerise Sp. z.o.o

Synerise S.A realizuje projekt "Międzynarodowa promocja oferty produktowej spółki Synerise S.A." w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr POIR.03.03.03-12-0036/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020.

Zapytania ofertowe POIR

W związku z realizacją projektu Wsparcia MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand Synerise S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań

Ogólne zasady dotyczące
zapytań ofertowych

Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy. Wycenę i szczegółowy opis projektuprosimy składać:

  • Osobiście w siedzibie Zamawiającego
  • Pocztą tradycyjną na adres Synerise S.A. ul. Podole 60, 30-394 Kraków z dopiskiem Karolina Rowecka
  • Pocztą elektroniczną na adres: karolina.rowecka@synerise.com

Opis Projektu

Głównym celem realizacji projektu jest promocja oferty produktowej Wnioskodawcy oraz jednocześnie Marki Polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych, w tym przede wszystkim na rynkach perspektywicznych o których mowa w Branżowym Programie Promocji ICT/IT poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w programie.

Celem realizacji projektu jest ekspansja międzynarodowa, polegająca na wejściu z ofertą produktową na nowe rynki zagraniczne i zaprezentowanie produktu szerokiemu spektrum odbiorców. Realizacja zadań podczas 6 targów i 2 misji gospodarczych przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej systemu Business Intelligence Synerise oraz budowy relacji z globalnymi inwestorami i klientami.

Udział w targach Futurecom, Brazylia 2017

Udział w targach Consumer Electronic Show (CES) w Las Vegas, USA 2018

Udział w targach World Data Center, Londyn 2018

Udział w targach IOT w San Francisco , USA 2018

Udział w targach Web Summit w Lizbonie, Portugalia 2018

Udział w targach CeBIT w Hanowerze, Niemcy 2019

Wartość projektu – 687 623,00 zł.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 548 165,00 zł.

Join us and learn more!

Business Development

Plac Europejski 1
00-844 Warsaw
Poland

AI Research Center

Marszałkowska 89
00-693 Warsaw
Poland

Company Headquarters

Podole 60
30-394 Krakow
Poland